Beedigde vertaling

Wat is een beŽdigde vertaling?

Een beŽdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een door de rechtbank beŽdigde vertaler.

Alleen een beŽdigde vertaler is bevoegd tot het afgeven van beŽdigde vertalingen. Deze worden voorzien van een verklaring, stempel en handtekening van de vertaler. Het kan daarnaast nodig zijn dat een document wordt gelegaliseerd of wordt voorzien van een apostille.

Waarom is soms een beŽdigde vertaling vereist?

Bijvoorbeeld voor legalisatie (verklaring van echtheid). Documenten, opgemaakt of vertaald in het ene land, zijn niet altijd rechtsgeldig in een ander land. Bij legalisatie wordt dit probleem opgelost.

Voorbeelden van dergelijke documenten zijn diploma's en getuigschriften, akten van de burgerlijke stand, notariŽle akten etc.

Een gelegaliseerde beŽdigde vertaling voor het buitenland moet zijn voorzien van een stempel van de Arrondissementsrechtbank waar de vertaler is ingeschreven.

Daarnaast moet het document worden afgestempeld door het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tenslotte is nog een stempel noodzakelijk van de ambassade of het consulaat van het land waar het document gebruikt gaat worden.

Elke afzonderlijke stap in het legalisatieproces moet apart worden geregeld. Is legalisatie vereist dan zorgen wij voor de eerste stap in het proces namelijk de afstempeling door de Arrondissementsrechtbank.

Wanneer kan er worden volstaan met een apostille (verklaring van de rechtbank)?

Voor landen die verbonden zijn in een legalisatieverdrag - zoals het Haags legalisatieverdrag van 1961 (het zogenaamde Apostilleverdag) is legalisatie niet nodig. Dan kan worden volstaan met een apostille van de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.

Voor een overzicht van landen verbonden in het apostilleverdrag zie: NL Ministerie van Buitenlandse Zaken

(de levertijd van een document hangt af van de tijd die de rechtbank nodig heeft voor legalisatie/apostille; de kosten daarvan zijn afhankelijk van de locale griffierechten)